fbpx

ВАЖНО!!!
Във връзка със заповед на министъра на здравеопазването и действията за ограничаване на разпространението на вируса COVID-19 и с грижа за здравето на учениците и преподавателите УЦ "Интелект"- Карлово предприема следните мерки, важащи от 13-ти март до 29-ти март:

1. Учениците посещаващи сертификатни курсове (Първи и Втори сертификат на Кеймбридж) и групите S4 и S5 ще бъдат обучавани онлайн. Преподавателите допълнително ще се свържат с курсистите за подробности.
Присъствени занятия няма да има за периода.

2. За всички други ученици занятията се отлагат до официално премахване на специалните мерки наложени в Република България. До този момент това е датата 29-ти март. Пропуснатите часове на всички групи ще бъдат изцяло компенсирани от УЦ "Интелект" по извънреден график.

1 750 000 000 души по света говорят английски? Как мога да го науча и аз?

Английският език се говори от близо 360 милиона души като матерен език, освен тях около 470 милиона души говорят английски език като втори основен език. Това поставя английският език на 3-то място по разпространеност след мандарин и испански. По данни на British Council общо около 1,75 милиарда души говорят, четат и пишат на английски език в една или друга степен, превръщайки езикът на Шекспир в глобално средство за универсално общуване между хората от различни народи и култури, в език на бизнеса, информационните технологии и науката.

Вече над 17 години УЦ“Интелект“ се специализира в обучение по английски език на курсисти от всички възрастови нива. Подготовката по английски език може да започне, както от детска възраст, така и по- късно. Обучението по английски език се приема за завършено /според индивидуалните цели/, когато курсистът положи успешно изпитите за международни езикови сертификати- FCA, CAE, CPE или IELTS.

Аз знам английски добре... Как да го докажа?

Как да докажете пред всяка институция по света, че познанията Ви по английски език са на достатъчно ниво? Отговорът е: с международните сертификати на Кеймбридж или със сертификат IELTS. Тези сертификати са изключително престижни и са приемани от десетки хиляди институции и компании в цял сват. Включително и от имиграционни служби на страните, в които английският език е официален.

УЦ „Интелект“ провежда подготовка за сертификатните изпити вече над 17 години. Процентът на курсисти получили сертификати при нас е над 95%, което нарежда УЦ“Интелект“ сред най-успешните езикови школи в България, заради което през годините е многократно удостояван с награди от  Британският съвет..

Условията, които осигурява УЦ"Интелект", като база за обучение и броят на курсистите да получат престижните сертификати му позволяват да организира изпитите на място пред британски изпитващи експерти. Това спестява на курсистите много неудобства и им позволява по- добре да се концентрират в изпитният процес.