fbpx

ВАЖНО!!!
Във връзка със заповед на министъра на здравеопазването и действията за ограничаване на разпространението на вируса COVID-19 и с грижа за здравето на учениците и преподавателите УЦ "Интелект"- Карлово предприема следните мерки, важащи от 13-ти март до 29-ти март:

1. Учениците посещаващи сертификатни курсове (Първи и Втори сертификат на Кеймбридж) и групите S4 и S5 ще бъдат обучавани онлайн. Преподавателите допълнително ще се свържат с курсистите за подробности.
Присъствени занятия няма да има за периода.

2. За всички други ученици занятията се отлагат до официално премахване на специалните мерки наложени в Република България. До този момент това е датата 29-ти март. Пропуснатите часове на всички групи ще бъдат изцяло компенсирани от УЦ "Интелект" по извънреден график.

В Европа немският език отваря много врати

Немският език се говори в много държави в Европа. Това са Германия, Австрия, Швейцария, Северна Италия /Южен Тирол/, Лихтенщайн, Люксембург и Белгия. Езикът на Гьоте, Бах и Кант е широко използван в научната и техническата литература. Немските транснационални корпорации чрез многобройните си офиси в цял свят също пренасят немският като работен език. Младежите, желаещи да учат в Европа, изучават немски език, защото висшето образование в Германия е безплатно, а реализацията на трудовият пазар за образовани кадри е гарантирана.

Ако сте решили, че немският език е този, който ще Ви помогне да реализирате мачтата си да учите в чужбина или да намерите доходоносна работа, заповядайте в УЦ „Интелект“. Ние организираме езикови курсове по немски за всички възрастови групи, при най- високи съвременни стандарти, съобразени с изискванията на „Гьоте институт“. Разбира се, крайната цел е получаване на престижното свидетелство TestDAF или някой от другите сертификати, официално свидетелстващи за Вашите познания по немски език.

Стъкленият купол на Райхстага в Берлин
Немски студенти

Как да уча и работя в Германия? Разбирасе, че трябва да науча немски език!

Езиковият изпит TestDaF е предназначен за напреднали. Сертификатът се издав след успешно полагане на изпит и е достатъчен за да кандидатствате във всички учебни заведения в Германия.

Изпитът Prüfung Wirtschaftsdeutsch international (PWD) доказва Вашето владеене на немски език в професионална среда на високо ниво.

Goethe-Zertifikat е документ издаван след успешно полагане на изпити по немски език за различни нива. През 2007г. Бундестага промени немското законодателство и този документ е достатъчен за доказване знанията по немски език при много случаи на емиграция и устройване на работа.