fbpx

Аз искам да бъда гражданин на света!

УЦ „Интелект“, заедно с Карловска община е съучредител на НПО „Граждански и младежки инициативи в Розовата долина“. Дейността на организацията е насочена към развиването на гражданското общество и социалната взаимопомощ в общината. Изключително широко е застъпено участието на млади хора от гр. Карлово и околните селища в местни и международни програми.

Много от възпитаниците на УЦ“Интелект“ редовно взимат участие в местните инициативи и множеството международни проекти в Италия, Франция, Испания, Португалия, Германия, Румъния, Турция, Молдова, Полша, Великобритания и други държави. Чрез участието си в тези проекти младите хора от общината израстват като истински граждани на Европа и света.

Всеки такъв международен проект носи със себе си много опит в международна среда, много контакти с участници от други държави, увереност в собствените си сили за промяна на обществото ни към по- добро и разбира се нови езикови и комуникационни умения.

За успеха на всяка благородна кауза се изисква задружно усилие

Как протича един младежки международен проект? Винаги е различно. Темите са различни, но са насочени към преодоляване на проблеми в обществото. Такива като социалното изключване, националните стереотипи, отхвърлянето на гражданите с физическа недостатъчност и много други. Много от международните проекти са насочени към развитие на умения свързани с комуникации и развитие на проекти и дейности на Европейско ниво с подготовка на документация и всичко необходимо за започване и успешно завършване на една гражданска инициатива на европейско ниво. Освен придобитите реални умения, участвалите младежи получават специални сертификати, които им дават предимство в по- нататъшното им кариерно развитие.

В свободното от дейности време участниците са свободни да посетят местните забележителности, да се разходят в градската среда или просто да се забавляват с новите си приятели от цял свят.