fbpx

ВАЖНО!!!
Във връзка със заповед на министъра на здравеопазването и действията за ограничаване на разпространението на вируса COVID-19 и с грижа за здравето на учениците и преподавателите УЦ "Интелект"- Карлово предприема следните мерки, важащи от 13-ти март до 29-ти март:

1. Учениците посещаващи сертификатни курсове (Първи и Втори сертификат на Кеймбридж) и групите S4 и S5 ще бъдат обучавани онлайн. Преподавателите допълнително ще се свържат с курсистите за подробности.
Присъствени занятия няма да има за периода.

2. За всички други ученици занятията се отлагат до официално премахване на специалните мерки наложени в Република България. До този момент това е датата 29-ти март. Пропуснатите часове на всички групи ще бъдат изцяло компенсирани от УЦ "Интелект" по извънреден график.

Научи чужд език с нас

За УЦ"Интелект"-Карлово

Това, което отличава УЦ "Интелект" е натрупаният дългогодишен опит в преподаването на чужди езици, както и в подготовката на курсисти за тестовете на University of Cambridge. От своето създаване през 2001 година УЦ“Интелект“- Карлово е награждаван многократно от British Council /Британския съвет/ за успешна подготовка на кандидати за тестовете за международните езикови сертификати FCE, CAE и IELTS.

Като официален член на националната Асоциация на Кеймбридж училищата в България, УЦ „Интелект“- Карлово се стреми нивото на преподаване на чужди езици да е на най- високо ниво, съобразено с всички международни стандарти. Това неизбежно води и до голяма успеваемост при курсистите, които ползват най- съвременни учебни системи на Cambridge University Press и Macmillan. Всеки един преподавател от УЦ“Интелект“ посещава редовно обучителни семинари, организирани, както в България, така и в чужбина. Това гарантира, че курсистите са обучавани по най- добър начин.

Международна дейност

Съвместно с община Карлово, УЦ „Интелект“ е съучредител на сдружение с идеална цел „Граждански и младежки инициативи в Розова Долина”.

В рамките на програмите, разработвани от сдружението под ръководство на изп. директор г-жа Цветина Захарлиева, учениците на УЦ „Интелект” имат възможност да пътуват и участвуват в младежки инициативи в различни страни на Европейския Съюз - Великобритания, Италия, Испания, Швеция, Полша, Литва, Румъния и др.

Те участвуват в проекти и дискусии по горещите за съвременните млади хора теми, контактувайки на английски език с участниците от други страни. По този начин, в неповторима и незабравима атмосфера, учениците създават нови контакти и приятелства с представители на различни държави, развиват умения, навици  и увереност при общуване в космополитна среда и не само усъвършенствуват наученото по английски език, но обогатяват познанията си за живота и културата на различни народи и, най-важното, започват да се чувствуват истински, активни членове на съвременното  гражданско общество.

Линк: Сдружение "Младежки и граждански инициативи в Розовата дорина" - mgird.youthbg.net

Сдружение „Младежки и граждански инициативи в Розовата долина“

Какво казват наши преподаватели:

  • УЦ Интелект, Николина Данова

    "Когато влизам на урок аз предварително знам на какво ще науча моите ученици днес. Как това ще им е полезно при постигането на крайната цел- сертификатите на Кеймбридж или IELTS. Старая се да преподам материята така, че  стъпка по стъпка да изградя в моите курсисти необходимата увереност и система от знания."

  • УЦ Интелект- Албена Бонева"Принципът, който следвам е да се отнасям с учениците си като с мои собствени деца и приятели. Същевременно показвам на учениците си, че доброто владеене на чужд език е прозорец към много други познания и личностно развитие, а не просто средство за емиграция. "

 

Социална политика

УЦ „Интелект” провежда активна социална политика, което e особено важно в период на икономически затруднения, както за цялата ни страна, така и за Карлово.

Ние предлагаме редица отстъпки, които да облекчават семействата от региона в стремежа им да осигурят езиково образование на децата си. А именно: отстъпка при ранно записване за следващата учебна година (юни-юли), бонус за отличниците, показали за изминалата учебна година забележителен успех, отстъпки за второ записано дете от същото семейство, отстъпки за децата на учители, също и за децата от семейства с един родител. Предлагаме и отстъпки от таксата за езикови курсове за възрастни, ако техните деца са ученици в УЦ“Интелект“.

Ние правим и ще продължаваме да правим всичко възможно за да бъде обучението в УЦ „Интелект” не само качествено и атрактивно, но и достъпно за колкото може повече ученолюбиви и амбициозни деца от Карловски регион.