fbpx

ВАЖНО!!!
Във връзка със заповед на министъра на здравеопазването и действията за ограничаване на разпространението на вируса COVID-19 и с грижа за здравето на учениците и преподавателите УЦ "Интелект"- Карлово предприема следните мерки, важащи от 13-ти март до 29-ти март:

1. Учениците посещаващи сертификатни курсове (Първи и Втори сертификат на Кеймбридж) и групите S4 и S5 ще бъдат обучавани онлайн. Преподавателите допълнително ще се свържат с курсистите за подробности.
Присъствени занятия няма да има за периода.

2. За всички други ученици занятията се отлагат до официално премахване на специалните мерки наложени в Република България. До този момент това е датата 29-ти март. Пропуснатите часове на всички групи ще бъдат изцяло компенсирани от УЦ "Интелект" по извънреден график.

Чуждоезиковото образование е предизвикателство не само за обучаващите се, но и за преподавателите.
Филологическата подготовка, педагогическият опит, познаването на съвременните методи на преподаване, прилагане на специфичните подходи към курсистите от различните възрастови групи- това са само част от качествата, които характеризират нашият сплотен екип

Вера Цанкова,директор

Вера Цанкова

Основател и
управител на УЦ"Интелект

"Гордеем се, че УЦ"Интелект" има своя принос за успехите на нашите настоящи и бивши ученици. Радваме се, когато те печелят високи награди за получените при нас езикови знания, защото тези знания ще им помагат в бъдеще да надграждат своите професионални умения, ще им помагат да се реализират в живота  и най- важното- по- лесно да постигат мечтите си. "

Повече за Вера
Николина Данова

Николина Данова

Преподавател по
английски език

"Когато влизам на урок аз предварително знам на какво ще науча моите ученици днес. Как това ще им е полезно при постигането на крайната цел- сертификатите на Кеймбридж или IELTS. Старая се да преподам материята така, че  стъпка по стъпка, тухличка по тухличка да изградя в моите курсисти необходимата увереност и система от знания."

Повече за Николина
Албена Бонева

Албена Бонева

Преподавател по
английски език

"Принципът, който следвам е да се отнасям с учениците си като с мои собствени деца и приятели. В работата си държа на съвестното отношение и постигането на резултати в обучението, като същевременно показвам на курсистите си, че доброто владеене на чужд език е прозорец към много други познания и личностно развитие, а не просто средство за емиграция. "

Повече за Албена
Добринка Монева- Ненкова, преподавател по английски език

Добринка Монева

Преподавател по
английски език

"Мисля, че за да си добър учител, първо трябва да си добър човек - позитивен и добронамерен, дори и в градивната си критика. А, за да си обичан учител - трябва да не си изгубил детето в себе си, за да можеш да разбираш детската душа. Стремя се да създавам среда, която позволява на учениците да се чувстват комфортно. Моята цел е да достигна до всяко едно дете. Не всички сме се родили с еднакви способности, възможности, таланти… но аз вярвам, че всеки ученик носи в себе си желание за изява, развитие и стремеж към съвършенство. Защото всеки учител знае, че ако изгражда с любов и истина, онова, което изгради, ще трае вечно! "

Повече за Добринка
Пепа Николова

Пепа Иванова

Офис мениджър

"Децата също ни учат на много неща -  на искрена радост, на чувствителност, на устрем и ентусиазъм. Това са все качества забравяни от нас в ежедневието ни. Харесвам да пресъздавам тази атмосфера на пълна с усмивки ведрост всеки ден от работата ми."

Веселин Цанков

Веселин Цанков

Офис мениджър

"Когато родителите доверяват обучението на децата си, ние разбираме, че това е отговорност. С въпрос, предложение или забележка- всеки е добре дошъл при нас. Защото ние държим учебният процес да протича гладко, приятно и ползотворно за всички нашите курсисти."