fbpx

ВАЖНО!!!
Във връзка със заповед на министъра на здравеопазването и действията за ограничаване на разпространението на вируса COVID-19 и с грижа за здравето на учениците и преподавателите УЦ "Интелект"- Карлово предприема следните мерки, важащи от 13-ти март до 29-ти март:

1. Учениците посещаващи сертификатни курсове (Първи и Втори сертификат на Кеймбридж) и групите S4 и S5 ще бъдат обучавани онлайн. Преподавателите допълнително ще се свържат с курсистите за подробности.
Присъствени занятия няма да има за периода.

2. За всички други ученици занятията се отлагат до официално премахване на специалните мерки наложени в Република България. До този момент това е датата 29-ти март. Пропуснатите часове на всички групи ще бъдат изцяло компенсирани от УЦ "Интелект" по извънреден график.

Неделя, 24 Февруари 2019 02:05

GOOGLE ще включи УЦ"Интелект" в проект за дигитално образование

Преподавателят от УЦ"Интелект" г-жца Николина Данова взе участие в среща, която отбеляза началото на нов проект под егидата на GOOGLE, наречен "Млади дигитални лидери". Целта на проекта е да обучава ученици на новите необходими умения в глобалният дигитален свят. Главната заслуга за това, че този проект ще бъде реализиран и в Карлово е на г-жа Цветина Захарлиева, ръководител на НПО "Граждански и младежки инициативи в Розовата долина"- Карлово. УЦ"Интелект" е сред образователните организации, които ще вземат участие още в пилотния стадий на проекта. Основни теми ще бъдат: дигиталното гражданство, медийната грамотност, онлайн сигурността, разпознаване и противодействие на лъжливите/фейк/ новини, радикализма и насилието.