fbpx

ВАЖНО!!!
Във връзка със заповед на министъра на здравеопазването и действията за ограничаване на разпространението на вируса COVID-19 и с грижа за здравето на учениците и преподавателите УЦ "Интелект"- Карлово предприема следните мерки, важащи от 13-ти март до 29-ти март:

1. Учениците посещаващи сертификатни курсове (Първи и Втори сертификат на Кеймбридж) и групите S4 и S5 ще бъдат обучавани онлайн. Преподавателите допълнително ще се свържат с курсистите за подробности.
Присъствени занятия няма да има за периода.

2. За всички други ученици занятията се отлагат до официално премахване на специалните мерки наложени в Република България. До този момент това е датата 29-ти март. Пропуснатите часове на всички групи ще бъдат изцяло компенсирани от УЦ "Интелект" по извънреден график.

Неделя, 13 Май 2018 10:55

Групата ученици от 4-ти до 7-и клас от курса по роботика успешно завършиха учебната година

Групата ученици от 4-и до 7-и клас от курса по роботика в УЦ „Интелект“- Карлово получиха своите сертификати за успешно завършване на учебната година.
На финалните занятия екипи от 2-3 курсисти трябваше да конструират и да програмират сложен проект на робот и да го представят пред родители, преподаватели и гости. Присъстващите видяха няколко много интересни роботи- катерач на стълби, фабрика за спинери, слон, танк.

В курсовете по роботика учениците изучават основи на програмирането, физика, механика и множество основни концепции в роботиката. На всяко занятие  те трябваше да построят нов робот, който да изпълнява една или много задачи. С набора от знания, които учениците постепенно придобиват на курсовете те все по- свободно могат да планират, конструират, програмират и настроят свой собствен робот, който да изпълнява всичко, това, което пожелае неговият създател.

Чрез курсовете по роботика децата се учат на креативно мислене, организиране и планиране на комплексни дейности, упоритост при постигане на дадена цел, работа в екип… Неусетно придобиват много знания, които ще им бъдат полезни в училище и в по- нататъшният им академичен и житейски път.