Чуждоезиковото образование е предизвикателство не само за обучаващите се, но и за преподавателите.
Филологическата подготовка, педагогическият опит, познаването на съвременните методи на преподаване, прилагане на специфичните подходи към курсистите от различните възрастови групи- това са само част от качествата, които характеризират нашият сплотен екип

Вера Цанкова,директор

Вера Цанкова

Основател и
управител на УЦ"Интелект

"Гордеем се, че УЦ"Интелект" има своя принос за успехите на нашите настоящи и бивши ученици. Радваме се, когато те печелят високи награди за получените при нас езикови знания, защото тези знания ще им помагат в бъдеще да надграждат своите професионални умения, ще им помагат да се реализират в живота  и най- важното- по- лесно да постигат мечтите си. "

Повече за Вера
Николина Данова

Николина Данова

Преподавател по
английски език

"Когато влизам на урок аз предварително знам на какво ще науча моите ученици днес. Как това ще им е полезно при постигането на крайната цел- сертификатите на Кеймбридж или IELTS. Старая се да преподам материята така, че  стъпка по стъпка, тухличка по тухличка да изградя в моите курсисти необходимата увереност и система от знания."

Повече за Николина
Албена Бонева

Албена Бонева

Преподавател по
английски език

"Принципът, който следвам е да се отнасям с учениците си като с мои собствени деца и приятели. В работата си държа на съвестното отношение и постигането на резултати в обучението, като същевременно показвам на курсистите си, че доброто владеене на чужд език е прозорец към много други познания и личностно развитие, а не просто средство за емиграция. "

Повече за Албена
Таня Колева

Таня Колева

Преподавател по
английски език

"Работата с децата в атмосферата на езика е едно изключително преживяване, както за мен като учител, така и за децата. Обичам да им давам знания и да им помагам, когато имат затруднения. Моята цел е уроците ни да бъдат максимално ползотворни и интересни, а децата да ги посещават със желание. За мен е призвание да бъда учител."

Повече за Таня
Пепа Николова

Пепа Иванова

Офис мениджър

"Децата също ни учат на много неща -  на искрена радост, на чувствителност, на устрем и ентусиазъм. Това са все качества забравяни от нас в ежедневието ни. Харесвам да пресъздавам тази атмосфера на пълна с усмивки ведрост всеки ден от работата ми."

Веселин Цанков

Веселин Цанков

Офис мениджър

"Когато родителите доверяват обучението на децата си, ние разбираме, че това е отговорност. С въпрос, предложение или забележка- всеки е добре дошъл при нас. Защото ние държим учебният процес да протича гладко, приятно и ползотворно за всички нашите курсисти."