fbpx

Защо е необходимо обучението по високо технологии за деца?

Нашият свят се променя и в него бързо навлизат роботите, изкуственият интелект, големите данни, информатиката, космическите изследвания. Някои от традиционните професии ще изчезнат, но ще се появят други, свързани с познания като програмиране, математика и физика. Тези науки се усвояват много по- лесно в ранна детска възраст, а на по- късен етап ще дадат огромно предимство на Вашите деца при избор на образование и професионална реализация.

Защо роботика?

            Това не е инженерен курс. Децата няма да бъдат обучавани за инженери.
Целта на курса е да въведе неусетно децата в света на математиката, физиката, механиката и електрониката. Да ги запали и научи на любов към науката и техниката, като същевременно ги подготви да се справят с все по- сложни технологични задачи.
             От друга страна чрез създаването на работещи механизми, извършващи определени предварително зададени задачи, децата се научавата на пространствено и подредено мислене, да следват системно построен предварително от тях самите план и да стигат сами до целта. Ще ги научи на организираност, на умение да работят в екип и на множеству други социални умения, които ще са им необходими през целия живот.
              

Какво представлява самото обучение?

Всеки урок продължава няколко часа, съобразено с възрастовата група на децата. По време на занятието учениците след първоначални инструкции и под надзора на обучен преподавател сами конструират един или няколко робота, като същевременно решават забавна задача. Например да съумеят да направят робот, който да изпълнява специална "космическа" мисия, робот, който да носи с механичната си ръка предмети или най- бързият робот, най- силният, най- точно работещият и така нататък. Състезанията, които се организират между роботите, дават представа на децата, като техни създатели, да оценят сами качеството на работата си и така сами да преценят своите умения и да се мотивират.

Какви роботи?

Lego Education Program e най- развитата и разпространена в света система за обучение на деца по технологични науки. Професионалните комплекти за конструиране на тази програма не са достъпни за масовият потребител. Всеки набор е предназначен за работа на 2 деца и съдържа лаптоп, софтуер, програмируем блок, множество двигатели, датчици и над 1500 компонента. УЦ „Интелект“ разполага с няколко такива комплекта, което дава възможност на децата да се обучават две по две в група от 8-10 деца и да получат необходимите знания доста по- лесно, чрез по-продължителна работа със самият робот.

Колко и до кога продължава обучението?

Програмата обхваща деца от всички възрастови групи и класове от основното и средно образование. Обучението се усложнява от година в година. Най- малките курсисти могат да бъдат от 2-ри клас. Те започват
своето обучение с повече игри и състезания. Преминавайки от ниво в ниво те усвояват все повече и по- сложни концепции в програмирането и инженерното конструиране.
              Курсистите от горните гимназиални класове  се учат да пишат на няколко програмни езика, запознават се с 3D моделирането, конструират вече наистина сложни роботи, близки до тези, използвани в индустрията и космонавтиката.

Международни състезания?

След първите 1-2 години на обучение, децата по желание могат да се включат в отбор, който системно да участва в международни състезания по роботика, провеждани в цял свят. Това им дава увереност в собствените си сили и  безценен житейски опит в международна технологична среда.

Какъв документ получават децата по време на обучение?

Всяко ниво приключва със сертификат издаван от Академия „Робопартанс“, чийто регионален представител е УЦ „Интелект“. Този сертификат е поименен и е с уникален номер. Сертифицирането на уменията на всеки курсист е строго, но не е стресиращо за самото дете. Целта е да се даде представа за неговите знания и умения, а не да се постави традиционната субективна оценка. Регистрацията на сертификата е също така онлайн. Така достоверността му може да бъде потвърдена във всеки един момент от всяка точка на света.